Welcome

Contact Info

Shiang Yu Museum

  • 182, Changrong Village, Jiangjun District, Tainan
  • 06-7944823 (Please contact Mr. Lin for reservation)
  • Wed to Sat 10:00-17:00
Shiang Yu Museummap

Bo Yang Museum

  • 33, Sec. 2, Shu-Lin St., Tainan 700, Taiwan
  • 06-2133111#569 (Mr. Pan)
  • Wed to Sat 10:00-17:00
Bo Yang Museummap